กฎหมายต่างๆ

สำหรับหน่วยงานฝึกอบรม

 • กฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ขั้นตอนเรียนรู้ภาคทฤษฎี ๓ ชั่วโมง

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของเพลิง
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันอัคคีภัย

ขั้นตอนการฝึกภาคปฏิบัติ ๓ ชั่วโมง

 • การฝึกใช้ถังดับเพลิงประเภท A,B,C
 • การฝึกใช้ถังดับเพลิงเฉพาะบุคคล
 • การฝึกใช้ถังดับเพลิงแบบเข้าเป็นทีม
 • การฝึกใช้ถังดับเพลิงชนิดน้ำและโฟม

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 • แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ
 • แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ
 • การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ
 • กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งรายงานสรุปผลการฝึกอบรม ภายหลัง ๓๐ วัน หลังการอบรมแล้วเสร็จ
หนังสือรับรองการฝึกอบรมไม่เกิน 15 วันทำการ ออกโดยหน่วยงานราชการ

Scroll to top
Warning: file_get_contents(): open_basedir restriction in effect. File(index.php) is not within the allowed path(s): (/home/mdfiret/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/local/php56/lib/php/) in /home/mdfiret/domains/md-firetraining.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 430

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: Operation not permitted in /home/mdfiret/domains/md-firetraining.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 430